Antrepo Çeşitleri

Antrepo çeşitleri farklı nedenlere bağlı olarak artış göstermektedir. Antrepolar, Gümrük Kanunu’nun 328. maddesine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, genel antrepo ve özel antrepodur.

Başka bir görüşe göre de bu sınıflandırma üç başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; gümrük antreposu, genel antrepo, özel antrepodan oluşmaktadır. Ancak genel kabul olarak iki başlıkta toplanmıştır. Antrepolar, iki grup içinde de tiplerden oluşmaktadır.

Bazı antrepo tiplerinde, ürünler ile ilgili “antrepo stok defteri” tutulmaktadır. A tipi, C tipi, D tipi, E tipi bu antrepolardandır. Kayıt altına alınan bu liste, sene sonunda bağlı olunan müdürlüğe gönderilmektedir. A, C ve D tipi antrepolarda ürün antrepoya girer girmez kayıt alınmaktayken E tipi antrepoda, ürün depolama bölgesindeyken kayda alınmaktadır. Peki, Antrepo çeşitleri nelerdir?

Genel Antrepo Nedir?

Genel antrepo, herkesin ürün bırakabileceği alanı ifade etmektedir. Genel antrepo kendi içerisinde A tipi, B tipi ve F tipi antrepolar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. A tipi antrepoda kaydı bulunan üründe ortaya çıkan eksiklikler karşısında vergilerin ödemesi ile ilgili yükümlü olunan tipi ifade etmektedir.

Antrepo Çeşitleri

Diğer bir tip olan B tipi ise ürünün tüm sorumluluğunun kullanıcıda toplandığı antrepo tipidir. F tipi antrepo, süreçlerin gümrük idaresi tarafından işletildiği tipte bir antrepodur. Antrepo çeşitleri söz konusu olduğu zaman karşımıza farklı alternatif seçenekler çıkmaktadır. Özellikle son zamanlarda Antrepo çeşitlerinin çok daha üst düzeyde tasarlandıkları bilinmektedir.

Özel Antrepo Nedir?

Özel antrepo, genel antreponun tam tersi olarak antrepo işleticisi tarafından bazı ürünleri konulabildiği alanı temsil etmektedir. Özel antrepo ise C tipi, D tipi ve E tipi olmak üzere üç grupta toplanmıştır. C tipi antrepo, özel olmakla birlikte ürünün yükümlülüklerinin hem işleticisinde hem de sahibinde olduğu antrepo tipidir.

Diğer bir tip de D tipi antrepodur. Ürünün kullanıcısının ve işleticisinin aynı kişi olduğu antrepo çeşididir. E tipi antrepo, D tipine benzemekle birlikte ürüne antrepo rejiminin esaslarının uygulandığı antrepo türüdür. Bu tür ürünler son zamanlarda sıklıkla tasarlanmaktadır.

Antrepo Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Antrepo açmak için yapılması gereken ilk şey, herhangi bir gümrük müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunmaktır. Gümrük Müdürlüğü ise başvuruyu gerekli belgeler ile birlikte Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne gönderir. Müdürlük, ilgili bölgenin ekonomik açıdan değerlendirerek görüşlerini Ticaret Bakanlığı’na iletir.

Bakanlık ise bölgede antreponun gerekli olup olmadığına, fiziki koşullara, durumun güvenilirliğine, bölgenin yeterliliğine ve altyapısına bakarak bir sonuca ulaşır. Süreç bu şekilde ilerlemektedir. Gerekli izni alan yatırımcının planı, ruhsat ve belgeleri, krokisi, onaylı belgeleri, tapu sicil örneği ve daha birçok belge, bağlı olunan Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir. Açılacak olan antreponun gümrük müdürlüğüne yakın olması gerekmektedir. Bu konuda en fazla 50 km sınır çizilmiştir.