Çelik Depo Hangar

Çelik depo hangar yapıları son zamanlarda oldukça popüler bir konumda yer almaktadır. Çelik, hayatımızın her alanında kaşımıza çıkmaktadır.

Tencereden küçük ev aletlerine, otomobilden demir yollarına, sanayiden gıda üretimine kadar uzanan bir serüvenin ana unsurunu oluşturmaktadır. Karbon ve demir karışımından meydana gelen çelik, hafif ve esnek bir yapıya sahip olmasıyla daha dayanıklıdır.

Çeliğin yoğun olarak kullanıldığı alanlar ise hangar yapımı, köprü yapımı başta olmak üzere inşaat ve sanayi sektörüdür. Bu sektörlerin yanı sıra yer altı tesisi döşemelerinde, sağlık sektöründe (neşter, bistüri, portegü, koter, klemp vd.) Birçok kategoride var olan çeliğin en çok kullanıldığı alan olarak hangar inşaatlarını gösterebiliriz.

Bu tespit, çeşitli araştırmalarla da desteklenmiş durumdadır. Hangarlar, çeşitli araçların bir arada toplanarak bakım ve onarımlarının yapıldığı kapalı depo alanlarıdır. Çelik depo hangarlar ise araç ve taşıtların en korunaklı olduğunu alandır. Özellikle son zamanlarda çelik depo hangar yapıları söz konusu olduğu zaman karşımıza son derece işlevsel tasarımlar çıkmaktadır.

Çeliğin Önemi Nedir?

Her ne kadar dikkat edilmese de çelik sayesinde daha sağlıklı, daha güvenli, daha koruyucu adımlar atabilmekteyiz. Şöyle ki çelik hiç olmasa ne yapardık? Her gün bindiğimiz otomobiller, bir yere varmak için kullandığımız metrolar ve trenler, yolları kısaltan köprüler vd. Bunları ayakta tutan ve oluşabilecek tüm felaketleri önleyen madde, çeliktir. İnsan hayatı için büyük önem taşıyan çelik, sağlamlığı ile kaza ve afetlere karşı kalkan niteliğindedir.

Türkiye, deprem bölgesinde yer almaktadır. Oluşabilecek afetten en az hasarla çıkabilmek adına ne kadar maliyetli olursa olsun çelik kullanılmasına dikkat edilmelidir. Depremlerin sebepleri arasında binalarda eksik veya ucuz malzeme kullanımından kaynaklanmaktadır.

Çelik kullanımının tavsiye edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de kendi kendini onarabilme özelliğine sahip olmasıdır. Çelik, hafif ve esnek bir yapıda olmasıyla karşılaştığı etki ya da darbeye karşı daha dirençlidir. Tam da bu noktada çelik depo hangar alanları güvenli bir şekilde hizmet sunmaktadır.

Hangar Nedir?

Hangar, depo ya da fabrika olarak kullanılan alanlardır. Bu alanlarda tarımda ve ulaşımda kullanılan araba, uçak, traktör gibi araçların toplandığı büyük bir sahadır. Hangar içinde bu araçların korunmasının yanı sıra bakımının, tadilatının, montajının ve imalatının da yapıldığı özel alanlardır.

Çelik Depo ve Çelik Hangarların Avantajı Nedir?

Şirketler, gereksinimleri doğrultusunda özel bir alan oluşturmaktadır. Çelik depolarda böyle bir ihtiyacın neticesinde ortaya çıkmaktadır. Çelik hangarlar da aynı amaç doğrultunda ortaya çıkmıştır. Geri dönüşebilir olmasıyla çevre dostu olan bu yapılar dayanıklı olmasıyla da uzun yıllar kullanılabilmektedir.

Çelik depo hangar yapıları, depo içerisinde korunacak olan ürüne göre yapılmaktadır. Çelik depo hangarlar, oluşabilecek afetler düşünülerek tasarlanmıştır. Çelik depo hangarlarda, zeminden tavana kadar hangi malzemenin kullanılacağı ve hangi ölçülerde yapılacağı tasarlanarak güvenilir merkez haline getirilmektedir.